ΛΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Γραφείου: Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 8ος όροφος, Γραφείο 810
Τηλέφωνο: 210 - 8203 921

Ο Γεώργιος Λεκάκος είναι Αντιπρύτανης Έρευνας και δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Πρόεδρος του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία. Έχει διατελέσει Διευθυντής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΟΠΑ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών (FinTech) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας Intelligent Media Lab (IML) του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του ΟΠΑ. 

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται αλγόριθμοι και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, στρατηγική αξιοποίησης δεδομένων μεγάλου όγκου από επιχειρήσεις, ηλεκτρονικό επιχειρείν και τεχνολογίες blockchain. Έχει  δημοσιεύσει άρθρα σε περισσότερα από 70 διεθνή περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων διεθνούς εμβέλειας (πχ British Journal of Management, Journal of Business Research, European Journal of Operational Research, User Modeling and User Adapted Interaction κλπ), έχει συμμετάσχει ως μέλος σε περισσότερες από 10 επιτροπές συνεδρίων, αξιολογητής (reviewer) σε περισσότερα από 20 διεθνή περιοδικά σε  ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής δύο διεθνών συνεδρίων.

Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ερευνητής σε πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ή Εθνικούς πόρους. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του ως Αντιπρύτανης του ΟΠΑ ήταν μέλος της ομάδας εργασίας για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα, έχει υπηρετήσει επί διετία ως μέλος του Τεχνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής ενώ έχει συμμετάσχει σε Ομάδες Εργασίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη του προτύπου ηλεκτρονικού τιμολογίου και τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-03-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.