Βράβευση ομάδας του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ στο BioASQ

Ομάδα του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ βραβεύτηκε στον διεθνή διαγωνισμό βιοϊατρικών συστημάτων ερωταποκρίσεων BioASQ 2019, για δεύτερη φορά, μετά την περσινή βράβευση ομάδας του ΟΠΑ στον ίδιο διαγωνισμό. Συντονιστής της φετινής ομάδας ήταν ο Δημήτρης Παππάς, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ και μέλος της Ομάδας Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ) του ΟΠΑ, ο οποίος συνεργάζεται επίσης με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Η φετινή ομάδα περιλάμβανε επίσης τον Γιώργο Μπρόκο, απόφοιτο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» του ΟΠΑ και μέλος της Ομάδας ΕΦΓ του ΟΠΑ, τον ερευνητή της Google Ryan McDonald, ο οποίος είναι και συνεργαζόμενος ερευνητής της Ομάδας ΕΦΓ του ΟΠΑ, καθώς και τον Αναπλ. Καθηγητή Ίωνα Ανδρουτσόπουλο, επικεφαλής της Ομάδας ΕΦΓ του ΟΠΑ.  

Τα συστήματα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό δέχονται αγγλικές ερωτήσεις διατυπωμένες από ειδικούς βιοϊατρικής και επιχειρούν, μεταξύ άλλων, να ανακτήσουν σχετικά επιστημονικά άρθρα, καθώς και συγκεκριμένα αποσπάσματα άρθρων που απαντούν τις ερωτήσεις. Η ομάδα του ΟΠΑ είχε τα καλύτερα αποτελέσματα στην ανάκτηση εγγράφων και αποσπασμάτων στις τέσσερις δέσμες (batches) αξιολόγησης στις οποίες συμμετείχε. Κάθε δέσμη περιείχε 100 ερωτήσεις. Η ομάδα χρησιμοποίησε μεθόδους βαθέων νευρωνικών δικτύων (deep learning) που αναπτύχθηκαν στην Ομάδα ΕΦΓ του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ (άρθρο).

Ο ετήσιος διαγωνισμός BioASQ παρέχει σύνολα δεδομένων, υποδομές αξιολόγησης και υπο-διαγωνισμούς που αποσκοπούν στην υποβοήθηση της ανάπτυξης μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης οι οποίες θα βοηθούν τους ειδικούς βιοϊατρικής να εξάγουν σχετικές πληροφορίες από τη διαρκώς ογκωδέστερη επιστημονική βιβλιογραφία και εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων. Ο διαγωνισμός BioASQ ξεκίνησε ως ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο (FP7 ICT, 2012-14) με συντονιστή το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Το ΟΠΑ συμμετείχε στο ερευνητικό έργο και έπαιξε κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση των υπο-διαγωνισμών συστημάτων ερωταποκρίσεων. Από το 2015, ο διαγωνισμός BioASQ συνεχίζεται με χρηματοδότηση κυρίως ερευνητικών οργανισμών και εταιρειών. Το 2018 και φέτος το ΟΠΑ συμμετείχε ως διαγωνιζόμενος. Τα φετινά βραβεία απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια του BioASQ workshop του 2019 European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD).

ID: 
1951

Τελευταία ενημέρωση: 14-02-2020