Βράβευση ομάδας του Τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ στον διαγωνισμό BioASQ

Ομάδα του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ βραβεύτηκε στον διεθνή διαγωνισμό βιοϊατρικών συστημάτων ερωταποκρίσεων BioASQ. Στην ομάδα συμμετείχαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Πολύβιος Λιόσης και Γιώργος Μπρόκος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη των Υπολογιστών" του ΟΠΑ, o υποψήφιος διδάκτορας Δημήτρης Παππάς (που συνεργάζεται και με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά"), ο επισκέπτης ερευνητής της Google Ryan McDonald και ο Αναπλ. Καθηγητής Ίων Ανδρουτσόπουλος. Τα συστήματα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό δέχονται αγγλικές ερωτήσεις διατυπωμένες από ειδικούς βιοϊατρικής και επιχειρούν, μεταξύ άλλων, να ανακτήσουν σχετικά επιστημονικά άρθρα, καθώς και συγκεκριμένα αποσπάσματα άρθρων που απαντούν τις ερωτήσεις.

Η ομάδα του ΟΠΑ είχε τα καλύτερα αποτελέσματα ανάκτησης άρθρων σε τρεις από τις συνολικά πέντε δέσμες (batches) αξιολόγησης (κάθε δέσμη περιείχε 100 ερωτήσεις) και τα καλύτερα αποτελέσματα ανάκτησης αποσπασμάτων και στις πέντε δέσμες. Χρησιμοποίησε μεθόδους βαθέων νευρωνικών δικτύων (deep learning) που αναπτύχθηκαν στην Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ (άρθρο, άρθρο, διαφάνειες, διαφάνειες).

Ο ετήσιος διαγωνισμός BioASQ παρέχει σύνολα δεδομένων, υποδομές αξιολόγησης και υπο-διαγωνισμούς που αποσκοπούν στην υποβοήθηση της ανάπτυξης μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης οι οποίες θα βοηθούν τους ειδικούς βιοϊατρικής να εξάγουν σχετικές πληροφορίες από τη διαρκώς ογκωδέστερη επιστημονική βιβλιογραφία και εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων. Ο διαγωνισμός BioASQ ξεκίνησε ως ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο (FP7 ICT, 2012-14) με συντονιστή το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". Το ΟΠΑ συμμετείχε στο ερευνητικό έργο και έπαιξε κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση των υπο-διαγωνισμών συστημάτων ερωταποκρίσεων. Από το 2015, ο διαγωνισμός BioASQ συνεχίζεται με χρηματοδότηση κυρίως των National Institutes of Health (NIH) των ΗΠΑ. Φέτος, το ΟΠΑ συμμετείχε ως διαγωνιζόμενος μαζί με συνολικά 26 ομάδες από 11 χώρες. Το βραβείο απενεμήθη στη διάρκεια του BioASQ workshop του 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing

ID: 
1359

Τελευταία ενημέρωση: 22-11-2018