Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

του Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), με πρόσφατη απόφασή της, πιστοποιεί ότι το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) συμμορφώνεται πλήρως (fully compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG, 2015). Ειδικότερα, η απόφαση πιστοποιεί ότι το ΟΠΑ εφαρμόζει Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), μέσου του οποίου επιτυγχάνει την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητάς του καθώς και την αποτελεσματικότητα του διοικητικού του έργου.

Με αφορμή την πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος ο Πρύτανης Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης δήλωσε:

 «Η πιστοποίηση του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος ενισχύει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος και λειτουργεί ως καταλύτης για τη διαρκή βελτίωσή τους. Ταυτόχρονα συστηματοποιεί τις προσπάθειες για αναβάθμιση της ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος».

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι αναρτημένο στη σελίδα: https://www.aueb.gr/el/content/ekthesi-pistopoiisis.

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

ID: 
1570
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 06-03-2019