Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1

ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

2

ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

 ΑΘΗΝΑ,  11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε                                                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.

 

          ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                                                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                                  *                                                                                                                                                                   *

                                                                                                                                                                ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                                                                                                                                       *

                                                                                                                                                                ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

                                                                                                                                                                                                       *

                                                                                                                                                                ΕΠΊΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ

                                                        *  το πρωτότυπο βρίσκεται στο αρχείο της Κοσμητείας

ID: 
3028

Τελευταία ενημέρωση: 11-06-2021