Το ΟΠΑ «υιοθετεί» τον «Ερμή», το πανελλήνιο σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Δελτίο Τύπου

Το ΟΠΑ «υιοθετεί» τον «Ερμή», το πανελλήνιο σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς  που υλοποιεί σύμφωνα με τις δεσμεύσεις  που επιβάλλει ο κοινωνικός του ρόλος  υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το  Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες με την επωνυμία «Ερμής».

Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, ο Πρόεδρος του «ΕΡΜΗ» κ. Πανανός  και ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Αντιπρύτανης  του ΟΠΑ, υπεύθυνος σε θέματα Κοινωνικής Ευθύνης, καθηγητής Κωνσταντίνος Δράκος, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης, καθώς και ο Διευθυντής του Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» κ. Κωνσταντίνος Μοράρος.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου Ερμής και του ΟΠΑ περιγράφει μια σειρά κοινών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ανάδειξη αξιών και στάσεων, όπως η ισότιμη μεταχείριση, η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, ο εθελοντισμός και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα συνεργασίας περιλαμβάνει:

•             Το ΟΠΑ, θα φιλοξενεί σε σημεία των κτιρίων του τα εορταστικά παζάρια του Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» και θα προβάλλει προς τα μέλη της κοινότητας του τα έργα και τις πρωτοβουλίες του Σωματείου.

•             Το ΟΠΑ αναλαμβάνει επίσης, ανάλογα με τις δυνατότητες του και τις συνθήκες, την προσφορά τεχνολογικού και άλλου εξοπλισμού προς το Σωματείο (Η/Υ, κ.λπ.), ώστε να διευκολύνει την σύγχρονη λειτουργία του Σωματείου.

•             Θα γίνεται συνδιοργάνωση στους χώρους του ΟΠΑ ή/και του «ΕΡΜΗ» παραστάσεων από τις ομάδες του ΟΠΑ με χορωδία, παραδοσιακούς χορούς και θεατρικά δρώμενα και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

•             Θα διερευνηθεί η δημιουργία ενεργειών (π.χ. crowdfunding) για χρηματοδότηση σημαντικών αναγκών των εκπαιδευομένων του «ΕΡΜΗ», όπως η αγορά σχολικού, η κατασκευή & λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης κ.ά.

•             Μέσα από τα μαθήματα του ΟΠΑ θα σχεδιαστούν εργασίες και ερευνητικά προγράμματα  που θα αποβλέπουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ και θα συμβάλλουν επίσης  στην καλλιέργεια  μιας κουλτούρας αλληλεγγύης, κοινωνικής ευαισθησίας και αξιοπρεπούς συμβίωσης ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες.

•             Το  Σωματείο «ΕΡΜΗΣ» θα συμβάλει στην εκπαίδευση μελών του προσωπικού του Πανεπιστημίου σε θέματα υποστήριξης και εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρίες.

•             Το Σωματείο «ΕΡΜΗΣ» θα λειτουργήσει συμβουλευτικά στη διαμόρφωση χώρων που προορίζονται για χρήση από άτομα με αναπηρίες.

Μετά από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρόεδρος του Σωματείου Ερμής κ. Πανανός, δήλωσε: «Η συνεργασία του ΟΠΑ με το Σωματείο μας τονίζει την ανάγκη διαπαιδαγώγησης  των μελών της κοινωνίας σε θέματα αναπηρίας. Η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, στην υγεία αλλά και στην εργασία αποτελεί προτεραιότητα τόσο για εμάς όσο και για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο».

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, αναφερόμενος στο γεγονός τόνισε ότι «Με την ουσιαστική συνεργασία των δυο πλευρών και την υλοποίηση των περιγραφόμενων δράσεων, προσδοκούμε να αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μελών του Σωματείου και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.  Ο προσανατολισμός του ΟΠΑ στην αξία της Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς είναι αδιαπραγμάτευτος και συνεχώς θα διευρύνεται με νέες σημαντικές συνεργασίες και δράσεις».

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

 

ID: 
3330
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 07-02-2022