Κατάθεση προσφορών για την εύρεση σκηνοθέτη για την κινηματογραφική ομάδα της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7451/2/2017-2018/5.4 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002984608, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ θα προβεί, για το οικονομικό έτος 2018, στην εύρεση σκηνοθέτη που θα αναλάβει τα κινηματογραφικά σεμινάρια της κινηματογραφικής ομάδας της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ και την προετοιμασία της για τη συμμετοχή της σε διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις για κάθε είδους παραστάσεις που αφορούν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Φοιτητικής Λέσχης και του Πανεπιστημίου μας, στα πλαίσια της εκπλήρωσης της ευρύτερης κοινωνικής, πολιτιστικής κ.λπ. αποστολής των Φοιτητικών Λεσχών σύμφωνα με το Π.Δ. 387/1983 (ΦΕΚ 141/ τ. Α΄/7-10-1983).

 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 223

ID: 
902