Κατάθεση δικαιολογητικών – ταυτοπροσωπία ηλεκτρονικά εγγραφέντων πρωτοετών φοιτητών (25-27/09)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2019, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://eregister.it.minedu.gov.gr καλούνται να προσέλθουν στο ΟΠΑ με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους για να καταθέσουν Αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων, προκειμένου να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Τετάρτη 25/09/2019 και ώρα 09:00 π.μ. -10:30 π.μ – Χώρος: Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τετάρτη 25/09/2019 και ώρα 11:00  π.μ. -12:30 μ.μ.- Χώρος: Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τετάρτη 25/09/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. -14:30 μ.μ.- Χώρος: Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πέμπτη 26/09/2019 και ώρα 09:00 π.μ.-10:30 π.μ. - Χώρος: Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πέμπτη 26/09/2019 και ώρα 11:00  π.μ. -12:30 μ.μ.- -Χώρος: Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πέμπτη 26/09/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. -14:30 μ.μ.- - Χώρος: Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Παρασκευή 27/09/2019 και ώρα 09:00 π.μ.-10:30 π.μ - Χώρος: Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Παρασκευή 27/09/2019 και ώρα 11:00  π.μ. -12:30 μ.μ. - Χώρος: Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

 

*Αμφιθέατρο Αντωνιάδου (κεντρικό κτήριο, Πατησίων 76, πτέρυγα Αντωνιάδου, 1ος όροφος)

 

Για την αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων πατήστε ΕΔΩ

 

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
  • Τρεις (3) όμοιες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο.
  • Βεβαίωση από ΚΕΠ, σε περίπτωση που έχει γίνει διόρθωση και ενημέρωση λανθασμένων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

Η προσκόμιση της αίτησης και των συνημμένων αυτής μπορεί να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή.

Οι επιτυχόντες που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή τους ή αδυνατούν να παραστούν τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται παραπάνω για κάθε Τμήμα, θα πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων με τα συνημμένα στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, μέχρι και τη Δευτέρα  7 Οκτωβρίου 2019.

Αν είναι αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία, η αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων με τα συνημμένα μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ……………………, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων πρέπει να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή.  

 

Για την αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων με ταχυδρομική αποστολή πατήστε ΕΔΩ

Επισημαίνεται ότι, η ταυτοποίηση των στοιχείων των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών από τις Γραμματείες των Τμημάτων και ακολούθως η απόδοση σε αυτούς/ες κωδικών για χρήση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, πραγματοποιείται μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο, των καταλόγων εγγραφέντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου.

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα ενημερωθούν και θα λάβουν οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού τους για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Ηλεκτρονική Γραμματεία, e-class, email, Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κ.λπ.) με ανακοίνωση στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου.

 

Σημείωση:

Πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης - δωρεάν στέγασης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

ΣΙΤΙΣΗ:   https://www.aueb.gr/el/node/336

ΣΤΕΓΑΣΗ: https://www.aueb.gr/el/node/335

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
1898

Τελευταία ενημέρωση: 02-10-2019