Επιτόπιες υπηρεσίες Βιβλιοθήκης-Αναγνωστηρίου

Επιτόπιες υπηρεσίες Βιβλιοθήκης-Αναγνωστηρίου

Λόγω των ειδικών συνθηκών, και για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας επιτρέπεται η προσέλευση στη βιβλιοθήκη και η δια ζώσης εξυπηρέτηση μόνο των μελών της κοινότητας του ΟΠΑ κατόπιν επίδειξης της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διαδικασία ιχνηλάτησης, σε περίπτωση που προκύψει αυτή η ανάγκη εξ αιτίας επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού, θα καταγράφεται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης το ονοματεπώνυμο, ο Αριθμός Μητρώου των επισκεπτών, η ημέρα και η ώρα προσέλευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στη Βιβλιοθήκη και τη χρήση των υπηρεσιών της είναι η τήρηση των μέτρων προστασίας που προτείνονται, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Την αποφυγή επίσκεψης στη Βιβλιοθήκη εάν υπάρχει οποιοδήποτε σύμπτωμα συμβατό με τον COVID-19 και μέσω τηλεφωνικής ή ψηφιακά υποστηριζόμενης επικοινωνίας με το προσωπικό να αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις.
  • Την τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής που συστήνονται από τον ΕΟΔΥ και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
  • Την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από το προσωπικό που συναλλάσσεται με το κοινό όσο και από τους επισκέπτες,
  • Τη χρήση ατομικού αντισηπτικού διαλύματος,
  • Την τήρηση της προβλεπόμενης αποστάσεως 1,5 – 2 μέτρων μεταξύ των παρευρισκομένων στο χώρο της Βιβλιοθήκης,
  • Ειδικά για το Αναγνωστήριο του κεντρικού κτηρίου, την είσοδο από τη δεξιά πόρτα και την έξοδο από την άλλη πόρτα προκειμένου να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού ο συγχρωτισμός.

Ωράριο λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας για τη δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού διαμορφώνεται ως εξής:

Κεντρικό Αναγνωστήριο (Πατησίων 76)

Δευτέρα –  Παρασκευή, 11:00 – 17:00

Αναγνωστήριο Τροίας (Τροίας 2)

Δευτέρα –  Παρασκευή, 12:00 – 18:00

 

 

Χρήση των υποδομών για ατομική μελέτη

 

Επιτρέπεται η είσοδος για ατομική μελέτη μόνο στα μέλη της κοινότητας του ΟΠΑ, σε συγκεκριμένα τραπεζοκαθίσματα που έχουν οριστεί γι αυτό το σκοπό, στα οποία έχει εξασφαλιστεί  η απόσταση των 1,5 – 2 μέτρων μεταξύ των προσώπων. Ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να εισέλθουν για μελέτη θα ορίζεται με βάση τις διαθέσιμες θέσεις μελέτης που εξασφαλίζουν την ασφαλή χρήση των υποδομών,  χωρίς να απαιτείται προκράτηση.

 

Σε περίπτωση υψηλής ζήτησης της υπηρεσίας, το προσωπικό δύναται κατά την κρίση του να ζητήσει την αποχώρηση των επισκεπτών έπειτα από την παρέλευση 2 ωρών παραμονής στο Αναγνωστήριο.

 

Κάθε νέος χρήστης της υπηρεσίας αναλαμβάνει την ευθύνη να απολυμαίνει το τραπεζοκάθισμα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει με απολυμαντικό που προσφέρεται από την Υπηρεσία.

 

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των βιβλιοστασίων και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης από τους επισκέπτες (Η/Υ, φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές, scanners κ.λπ.) ως μέτρο αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού. Το έντυπο υλικό των βιβλιοστασίων θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά κατόπιν συνεννόησης με τη Βιβλιοθήκη, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Β.3.

 

Η είσοδος στο Αναγνωστήριο προϋποθέτει την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ΟΠΑ και καταγραφή του ονοματεπώνυμου, του αρ. μητρώου, της ημέρας και της ώρας προσέλευσης.

 

Κυκλοφορία έντυπου υλικού

 

Για θέματα χρήσης, δανεισμού και διαδανεισμού έντυπου υλικού των συλλογών της Βιβλιοθήκης και παραλαβής συγγραμμάτων της υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» είναι δυνατή η δια ζώσης εξυπηρέτηση κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού). Ο δανεισμός έντυπων βιβλίων επιτρέπεται μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ κατόπιν συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης και επίδειξης της ακαδημαϊκής ταυτότητας κατά την ημέρα προσέλευσης του ενδιαφερομένου. Έπειτα από την ηλεκτρονική  κατάθεση του αιτήματος, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης θα επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο για τον τρόπο παραλαβής των βιβλίων.

 

Η επιστροφή του έντυπου υλικού δεν απαιτεί προηγούμενη συνεννόηση με τη Βιβλιοθήκη.  Τα βιβλία επιστρέφονται στον ειδικό χώρο που υποδεικνύει το προσωπικό κατά τις ώρες λειτουργίας για το κοινό.

 

Όλα τα βιβλία που χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες για μελέτη εντός των Αναγνωστηρίων ή επιστρέφονται από δανεισμό, παραμένουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο απομόνωσης για τουλάχιστον 72 ώρες σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, ώστε να είναι ασφαλής η επόμενη χρήση τους. Τα βιβλία δανείζονται ξανά, εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον ο απαιτούμενος χρόνος των 72 ωρών από την ημερομηνία επιστροφής. Εξ αιτίας αυτού του μέτρου, το προσωπικό ενδέχεται να ζητήσει να επιστραφεί νωρίτερα από την ημερ/νία επιστροφής ένα βιβλίο, στην περίπτωση που παρατηρηθεί αυξημένη ζήτηση γι αυτό.

 

Επιστροφές συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΥ»

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν λάβει ειδοποίηση από το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ να επιστρέψουν συγγράμματα που έχουν προμηθευτεί από λάθος, μπορούν να τα επιστρέφουν στο Αναγνωστήριο του κεντρικού κτηρίου κατά τις ώρες λειτουργίας για το κοινό χωρίς προηγούμενη συνεννόηση.

 

Τελευταία ενημέρωση: 13-10-2020