Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 215/2021 για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και δικαιωμάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης ΟΠΑ, έτους 2021»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 215/2021 για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και δικαιωμάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης ΟΠΑ, έτους 2021»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 11/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 10/6/2021, ημέρα Πέμπτη, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14.00.

ID: 
2988
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 27-05-2021