Ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο (WI-FI)

Μπορείτε να συνδεθείτε ασύρματα στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το δίκτυο eduroam (το οποίο σας δίνει δυνατότητα σύνδεσης και στους χώρους άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που έχουν πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο περιαγωγής eduroam).