Ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο (WI-FI)

Μπορείτε να συνδεθείτε ασύρματα στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ένα από τα δύο διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα του ΟΠΑ:

  • Ασύρματο δίκτυο AUEB-Wireless
  • Ασύρματο δίκτυο eduroam (το οποίο, επιπλέον, σας δίνει δυνατότητα σύνδεσης και στους χώρους άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που έχουν πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο περιαγωγής eduroam)