Υποψήφιοι

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει 8 προπτυχιακά και 36 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά μπορείτε να πάρετε από τα ενημερωτικά έντυπα Προπτυχιακών Σπουδών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων προγραμμάτων.

Για να γνωρίσετε το ΟΠΑ και τα Προγράμματά του, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων οργανώνει περιοδικά Open Days στις οποίες όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το ΟΠΑ και τα προγράμματά του. Αντίστοιχες εκδηλώσεις οργανώνουν πολλά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Για να βοηθήσει τους υποψήφιους, το Γραφείο Διασύνδεσης οργανώνει ημερίδες για την ορθή συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις.