Υποβολή αιτήσεων χορήγησης πτυχίου για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο 2013

id: 
1928

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ANAKOINΩΣΗ

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο 2013, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου, το αργότερο έως και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00 Παρασκευή 11:00-13:00), στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

Από τη Γραμματεία του Τμήματος