Σεμινάριο "Από τα «γιατί» της χρεοκοπίας στα «πώς» της ανόρθωσης (20/4/2016)"

id: 
2684

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

20η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Ομιλητής:
Κωνσταντίνος Γάτσιος
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2011-2015)


Θέμα:

"Από τα «γιατί» της χρεοκοπίας στα «πώς» της ανόρθωσης"


Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016
Αμφιθέατρο Δεριγνύ,
ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]