Σεμινάριο "Από τα «γιατί» της χρεοκοπίας στα «πώς» της ανόρθωσης (20/4/2016)"

id: 
2684

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

20η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Ομιλητής:

Κωνσταντίνος Γάτσιος

Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2011-2015)

Θέμα:

"Από τα «γιατί» της χρεοκοπίας στα «πώς» της ανόρθωσης"

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Αμφιθέατρο Δεριγνύ,

ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]