Σεμινάριο «Η Ευρωπαϊκή δημοσιονομική αλληλεγγύη» (27-5-2015)

id: 
2367

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

19η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας JeanMonnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΎΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ομιλητής:

Κωνσταντίνος Στεφάνου

Καθηγητής

Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

Διευθυντής

Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Θέμα:

«Η Ευρωπαϊκή δημοσιονομική αλληλεγγύη»

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Αμφιθέατρο Δεριγνύ,

ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]