Σεμινάριο «Η Ευρωπαϊκή δημοσιονομική αλληλεγγύη» (27-5-2015)

id: 
2367

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

19η Περίοδος


Γ. Δ. Δημόπουλος
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας JeanMonnet


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΎΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Ομιλητής:

Κωνσταντίνος Στεφάνου
Καθηγητής
Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

Διευθυντής
Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου


Θέμα:

«Η Ευρωπαϊκή δημοσιονομική αλληλεγγύη»

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015
Αμφιθέατρο Δεριγνύ,
ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]