Σεμινάριο «Δημόσιο Χρέος & Δημοσιονομική Πολιτική»(23-03-2016)

id: 
2658

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

20η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας JeanMonnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΗΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ


Ομιλητής:

Γεώργιος Οικονομίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέμα:

«Δημόσιο Χρέος & Δημοσιονομική Πολιτική»
Τετάρτη, 30Μαρτίου2016
Αμφιθέατρο Δεριγνύ
ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]