Σεμινάριο «Δημόσιο Χρέος & Δημοσιονομική Πολιτική»(23-03-2016)

id: 
2658

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

20η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας JeanMonnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΗΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ


Ομιλητής:

Γεώργιος Οικονομίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέμα:

«Δημόσιο Χρέος & Δημοσιονομική Πολιτική»

Τετάρτη, 30Μαρτίου2016

Αμφιθέατρο Δεριγνύ

ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]