Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας