Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα ΔΕΟΣ τηςΣχολής Οικονομικών Επιστημών για τα ακαδ. έτη 2013-14 & 2014-15