Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2013

id: 
1879

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2013

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος, εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2013, ότι η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013, στο Αμφιθέατρο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:

Πτυχιούχοι εξεταστικής περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013: ώρα 10.00

Πτυχιούχοι εξεταστικής περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2013: ώρα 13.00

Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι να προσέλθουν στη Γραμματεία την ίδια μέρα, μία ώρα πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης της τελετής ορκωμοσίας τους και να έχουν μαζί τους φοιτητική και αστυνομική ταυτότητα για να υπογράψουν την καθομολόγηση και να παραλάβουν την τήβεννο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος