ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο.132/2014 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του Έργου με τίτλο: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ"