Διακήρυξη 117/2013: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη "Συντήρηση Ανελκυστήρων Κτηρίων του ΟΠΑ"