Υπηρεσία Skype Meetings

Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κατ΄ εφαρμογή της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου, έχει ήδη εκκινήσει από τις 18 Μαρτίου η εξ' αποστάσεως διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Οδηγίες για την εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης:

  1. Αναλυτικός Οδηγός για φοιτητές (PDF)
  2. Αναλυτικός Οδηγός για διδάσκοντες (PDF)
  3. Αναλυτικός Οδηγός για διδάσκοντες (Video)
  4. Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις FAQ

Ανακοίνωση Πρυτανείας για την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων κατά τον μήνα Απρίλιο