Υπηρεσία Skype Meetings

Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κατ΄ εφαρμογή της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου, έχει ήδη εκκινήσει από τις 18 Μαρτίου η εξ' αποστάσεως διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Οδηγίες για την εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης:

  1. Αναλυτικός Οδηγός για φοιτητές (PDF)
  2. Αναλυτικός Οδηγός για διδάσκοντες (PDF)
  3. Αναλυτικός Οδηγός για διδάσκοντες (Video)
  4. Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις FAQ

Τελευταία ενημέρωση: 11-11-2020