Πρόσκληση Κατάθεσης Αιτήσεων Για Το Πρόγραμμα Σπουδών Στις Επιστήμες Της Αγωγής Και Της Εκπαίδευσης ΟΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7ΟΥ ΚΑΙ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Α.
 

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές τουλάχιστον 7ου και 8ου εξαμήνου των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους αποκλειστικά από 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2017. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 18ης Απριλίου 2013.

Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ορίζεται σε συνολικά 80 φοιτητές/τριες.
 

Κατόπιν της παραπάνω προθεσμίας οι φοιτητές δεν θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η αίτηση χορηγείται από τις Γραμματείες των Τμημάτων και θα πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αναλυτική βαθμολογία και
2.Δυο φωτογραφίες αστυνομικής ταυτότητας με αναγραφή στην πίσω πλευρά: του ονόματος, επωνύμου, Τμήματος και αριθμού μητρώου.
 

Το Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13, εστιάζεται στις Επιστήμες της Αγωγής και τη Διδακτική Πράξη και οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
 

Το Πρόγραμμα είναι ετήσιας διάρκειας (2 εξάμηνα) και αποτελείται από τις ακόλουθες δυο ενότητες:

α. Παιδαγωγική επάρκεια. Απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από συνολικά οκτώ (8) μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής, 2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας σε συνδυασμό με εργασίες που διεξάγονται στα δημόσια σχολεία. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να τα παρακολουθήσουν φοιτητές/τριες από όλα τα έτη.
β. Διδακτική επάρκεια. Απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από τα μαθήματα "Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία" (ΠΑΔ) Ι (χειμερινό εξάμηνο) και "Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία" (ΠΑΔ) ΙΙ (εαρινό εξάμηνο). Τα μαθήματα αναλύονται σε ένα πλέγμα θεωρητικών, πρακτικών και βιωματικών διδακτικών δραστηριοτήτων με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας σε πραγματικά σχολικά περιβάλλοντα. Η παρακολούθηση της ΠΑΔ Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτική.
 

Η Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ απευθύνεται μόνο σε τελειόφοιτους φοιτητές/τριες (7ου, 8ου εξαμήνου) των 8 τμημάτων του ΟΠΑ και οι φοιτητές/τριες επιλέγονται μόνο με την παρούσα.

Βασικό κριτήριο και παράγοντας επιτυχίας τόσο του Προγράμματος αλλά και κάθε μελλοντικού εκπαιδευτικού είναι η αγάπη για την εκπαίδευση και τους νέους ανθρώπους. Αυτές οι αρετές επιδιώκεται να ενδυναμωθούν και να καλλιεργηθούν μέσω του προγράμματος αυτού.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων και από το πληροφοριακό έντυπο του Προγράμματος.
 

Τελευταία ενημέρωση: 29-08-2017