Διεθνής Παρουσία του ΟΠΑ

United Nations Global Compact - Το Οικουμενικό Σύμφωνο

United Nations Global Compact - Το Οικουμενικό Σύμφωνο

GC Endorser BLUE RGB GRADIE

Από το Μάρτιο του 2013 το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο Ακαδημαϊκό Δίκτυο United Nations Global Compact και ασπάζεται στις αρχές του «Οικουμενικού Συμφώνου».

EFQM - Αιέν Αριστεύειν

EFQM - Αιέν Αριστεύειν

    Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που έχει λάβει διάκριση Αριστείας, σύμφωνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM (European Foundation of Quality Management). 

      ♦  Διάκριση Αριστείας 2012

      ♦  Διάκριση Αριστείας 2016