ΣΑΛΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 553

Η Ελένη Σαλαβού είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδάσκει μαθήματα μάνατζμεντ, στρατηγικής και επιχειρηματικότητας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Από το 1997 τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και στρατηγικής μικρού μεγέθους επιχειρήσεων. Τελευταία προσανατολίζεται στην έρευνα κοινωνικών οργανώσεων εντός του γνωστικού της αντικειμένου. Είναι ιδρυτικό μέλος της ερευνητικής μονάδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας (http://use.aueb.gr/) και επιστημονική υπεύθυνη του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας (https://www.dose.aueb.gr/) στο Πανεπιστήμιο. Το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (~1.650 citations) και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. 2017-2020: https://www.ngeurope.net/).

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 11-09-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.