ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Διεύθυνση Γραφείου: Τροίας 2, 5ος όροφος, Γραφείο 508
Τηλέφωνο: 210 - 8203 484

Ο Δρ. Παναγιώτης Ρεπούσης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοίκησης Εφοδιαστικών Αλυσίδων στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προηγούμενα, είχε διατελέσει Λέκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Επίκουρος Καθηγητής στο School of Business του Stevens Institute of Technology των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και επισκέπτης Λέκτορας στο Bayes School of Business του City University of London. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με μεταπτυχιακό στη Μηχανική Συστημάτων και Διεργασιών από το Imperial College του University of London του Ηνωμένου Βασιλείου. Υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή το Νοέμβριο του 2008 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδικότερα, έχει περισσότερες από 40 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε ειδικές επιστημονικές εκδόσεις, και περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Το παραπάνω έργο πραγματεύεται το σχεδιασμό εφοδιαστικών αλυσίδων και την ανάπτυξη προτύπων μαθηματικού προγραμματισμού, μεθόδων βελτιστοποίησης και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για την επίλυση μεγάλης κλίμακας προβλημάτων δρομολόγησης, χρονοπρογραμματισμού, τιμολόγησης και κατανομής πόρων. Επιπρόσθετα, μέρος αυτών αναφέρονται σε τεχνικές μηχανικής μάθησης, σε αναλύσεις δικτύων, σε συστήματα συστάσεων και σε διάφορες εφαρμογές επιχειρησιακής αναλυτικής, ευφυών συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης.

Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του College of Service Operations του Production and Operations Management Society και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών. Έχει υπάρξει μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής σε διεθνή συνέδρια (Odysseus, MathSports και IPSERA) και έχει επιμεληθεί διάφορες επιστημονικές εκδόσεις για το Optimization Letters και το IMA Journal of Management Mathematics. Είναι μέλος εκδοτικών ομάδων των περιοδικών Transportation Research Part E και Advances of Operation Research, και είναι τακτικός κριτής σε πολυάριθμα διεθνή περιοδικά στο χώρο των μεταφορών, της εφοδιαστικής και της επιχειρησιακής έρευνας. Έχει βραβεία καλύτερου άρθρου και σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών. Τέλος, έχει πλείστες συμμετοχές σε διεθνή και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και προγράμματα ως κύριος ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος, ενώ παράλληλα έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε διάφορες εταιρίες και οργανισμούς της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

  • Διοίκηση Δικτύων Διανομής, Μεταφορών & Υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Freight Transportation & Distribution Logistics Systems): Δρομολόγηση και χρονοπρογραμματισμός οχημάτων, διανομές προϊόντων και υπηρεσιών, επιχειρησιακός προγραμματισμός αποθηκών και παραγωγής, διοίκηση δικτύων εφοδιασμού.
  • Διοίκηση Παραγωγής, Υπηρεσιών & Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Production and Service Operations Management): Χρονικός-ποσοτικός προγραμματισμός παραγωγής, διαχείριση αποθεμάτων, προγραμματισμός επιχειρησιακών διαδικασιών και προγραμματισμός διανομών.
  • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems): Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, συστήματα δρομολόγησης και παρακολούθησης οχημάτων, συστήματα Προγραμματισμού Απαιτήσεων Υλικών και συστήματα αντίστροφης (πράσινης) εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Πρότυπα μαθηματικού προγραμματισμού και μέθοδοι βελτιστοποίησης (Optimization Methods - Prescriptive Analytics): Μοντελοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης, σχεδιασμός ποσοτικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης και υψηλής υπολογιστικής πολυπλοκότητας με ρεαλιστικούς επιχειρησιακούς περιορισμούς, μεγάλης και μεσαίας κλίμακας εφαρμογές μεθόδων βελτιστοποίησης στον κλάδο παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων και ανθρώπων.
  • Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence and Expert Systems): Τεχνικές συσχέτισης και αναπαράστασης ιστορικών ή/και δυναμικών δεδομένων με σκοπό τη ανάλυση και την ανάπτυξη μοντέλων που να προβλέπουν μελλοντικές τάσεις και συμπεριφορές.

 

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 11-12-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.