ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Διεύθυνση Γραφείου: Τροίας 2, 5ος όροφος, Γραφείο 508
Τηλέφωνο: 210 - 8203 484

Ο Δρ. Παναγιώτης Ρεπούσης είναι Επίκουρος Καθηγητής (Διοικητική Εφοδιαστικών Αλυσίδων) στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής (Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών) στο Wesley J. Howe School of Technology Management του Stevens Institute of Technology των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Προηγούμενα, είχε διατελέσει Λέκτορας ΠΔ 407/80 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με μεταπτυχιακό στη Μηχανική Συστημάτων και Διεργασιών από το Imperial College του University of London του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή τον Νοέμβριο του 2008 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδικότερα, έχει περισσότερες από 20 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε ειδικές επιστημονικές εκδόσεις, και περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Το παραπάνω έργο πραγματεύεται το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προτύπων μαθηματικού προγραμματισμού, μεθόδων βελτιστοποίησης και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για την επίλυση μεγάλης κλίμακας προβλημάτων δρομολόγησης, χρονοπρογραμματισμού και κατανομής πόρων στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής διαχείρισης. Μέρος αυτών αναφέρονται επίσης στο σχεδιασμό δικτύων και εφοδιαστικών αλυσίδων, στο προγραμματισμό και διαχείρισή στόλου οχημάτων, και στον προγραμματισμό αποθεμάτων και παραγωγής.

Παράλληλα, έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (2008-2012), έχει υπάρξει μέλος της οργανωτικής ή/και επιστημονικής επιτροπής σε πολυάριθμα διεθνή και εθνικά συνέδρια, και έχει επιμεληθεί διάφορες επιστημονικές εκδόσεις. Τέλος, έχει πλείστες συμμετοχές σε διεθνή και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και προγράμματα ως κύριος ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος, ενώ παράλληλα έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε διάφορες εταιρίες και οργανισμούς της ΕΕ και των ΗΠΑ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

  • Διοίκηση Δικτύων Διανομής, Μεταφορών & Υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Freight Transportation & Distribution Logistics Systems): Δρομολόγηση και χρονοπρογραμματισμός οχημάτων, διανομές προϊόντων και υπηρεσιών, επιχειρησιακός προγραμματισμός αποθηκών και παραγωγής, διοίκηση δικτύων εφοδιασμού.
  • Διοίκηση Παραγωγής, Υπηρεσιών & Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Production and Service Operations Management): Χρονικός-ποσοτικός προγραμματισμός παραγωγής, διαχείριση αποθεμάτων, προγραμματισμός επιχειρησιακών διαδικασιών και προγραμματισμός διανομών.
  • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems): Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, συστήματα δρομολόγησης και παρακολούθησης οχημάτων, συστήματα Προγραμματισμού Απαιτήσεων Υλικών και συστήματα αντίστροφης (πράσινης) εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Πρότυπα μαθηματικού προγραμματισμού και μέθοδοι βελτιστοποίησης (Optimization Methods - Prescriptive Analytics): Μοντελοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης, σχεδιασμός ποσοτικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης και υψηλής υπολογιστικής πολυπλοκότητας με ρεαλιστικούς επιχειρησιακούς περιορισμούς, μεγάλης και μεσαίας κλίμακας εφαρμογές μεθόδων βελτιστοποίησης στον κλάδο παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων και ανθρώπων.
  • Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence and Expert Systems): Τεχνικές συσχέτισης και αναπαράστασης ιστορικών ή/και δυναμικών δεδομένων με σκοπό τη ανάλυση και την ανάπτυξη μοντέλων που να προβλέπουν μελλοντικές τάσεις και συμπεριφορές.

 

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 21-09-2020

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.