ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 342 / 210 - 210-8237 789

Ο Ανδρέας Νικολόπουλος είναι Καθηγητής Βιομηχανικών Σχέσεων & Διαπραγματεύσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι σπουδές του περιλαμβάνουν πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Tübingen και στο Βερολίνο, από όπου απέκτησε το Διδακτορικό του Δίπλωμα στην Επιχειρησιακή Πολιτική.

Από το 1992 εργάστηκε ως Μεσολαβητής και Διαιτητής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Κατά τη θητεία του στον οργανισμό χειρίστηκε πάνω από 190 υποθέσεις με υψηλό ποσοστό επιτυχών εκβάσεων (με υπογραφή συλλογικής συμφωνίας).

Έχει διατελέσει, επίσης, σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων, Διαχείρισης Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεων για αρκετούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις (τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα). Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται επικεντρώνονται στη Διαχείριση Συγκρούσεων, στις Διαπραγματεύσεις και στις Βιομηχανικές Σχέσεις.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. "Negotiating Strategically: One Versus All", Houndmills: Palgrave MacMillan, (2011).
 2. "Ιnitiating Negotiations: The Role of Bargaining Power, Machiavellianism, and Risk Propensity". Group Decision and Negotiation. Vol. 22(6), pp. 1081-1001, (joint with: Kapoutsis, I., Volkema, R.), (2013).
 3. "Initiation Behavior in Negotiations:The Moderating Role of Motivation on the Ability-Intentionality Relationship". Negotiation and Conflict Management Research. Vol. 6(1), pp. 40-61, (joint with: Volkema, R., Kapoutsis, I.), (2013).
 4. "The Role of Political Tactics on the Organizational Context - Career Success Relationship". International Journal of Human Resource Management. Vol. 23(9), pp. 1908-192. (Joint with: Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Thanos, I.), (2012).
 5. "Current Situation and Future Trends of the Industrial Relations System and Trade Unions in Greece. Management Revue. Vol. 23(4) (joint with Patra, E.), (2012)
 6. "Negotiating Strategically: One versus All", Palgrave Macmillan, Houndmills, United Kingdom (2011).
 7. "Politics Perceptions as Moderator of the Political Skill - Job Performance Relationship: A Two-Study, Cross-National, Constructive Replication". Journal of Vocational Behavior. Vol 78(1). pp. 123-135 (joint with: Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Hochwarter, W., Ferris, G.), (2011).
 8. "Political Decision Making: Development of an Integrative Framework". European Group for Organizational Studies Conference (2008) in Amsterdam, the Netherlands (joint with: Kapoutsis I.)
 9. "Societas Europeas: Implications and Consequences for the National States and the EU", Edited by: A. Nikolopoulos, M. Gold, N. Kluge, Peter Lange, Brussels 2007.
 10. "Measuring emotional conflicts and cooperation in personnel management’s decision making, International Journal of Management and Decision Making", 3, 337-352 (2002).
 11. "Planning the Use of Power: An Episodic Model, International Journal of Conflict Management", 6 (3), 257-272 (1995).

 

Τελευταία ενημέρωση: 20-03-2019

Αναλυτικό Βιογραφικό:[pdf]

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.