Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 23/05/2024 - 09:00 - 19:00 Το πρώτο μεγάλο ABC Event, powered by Dialectica είναι γεγονός!

Το πρώτο μεγάλο ABC Event, powered by Dialectica είναι γεγονός!