Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εβδομάδα από Ιούλιος 3, 2022

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
04/07/2022 (All day) - 06/07/2022 (All day)

AUEB-NKUA-Indiana Conference in Biostatistics & Health Analytics, 4-6 Ιουλίου, Αίγινα

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
04/07/2022 (All day) - 06/07/2022 (All day)

AUEB-NKUA-Indiana Conference in Biostatistics & Health Analytics, 4-6 Ιουλίου, Αίγινα