Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εβδομάδα από Μάρτιος 17, 2019

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
20/03/2019 - 19:00 - 21:00

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: “ΤΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;”, με θέμα: «Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης σε περιόδους Κρίσεων». Ομιλητής Καθηγητής Γεώργιος Λελεδάκης.

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
20/03/2019 - 19:00 - 21:00

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: “ΤΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;”, με θέμα: «Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης σε περιόδους Κρίσεων». Ομιλητής Καθηγητής Γεώργιος Λελεδάκης.

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
21/03/2019 - 09:00

Ενημέρωση μαθητών Λυκείων

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
21/03/2019 - 09:00

Ενημέρωση μαθητών Λυκείων

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
22/03/2019 - 12:00

Εορτασμός 25ης Μαρτίου & Απονομή Τιμητικών Επαίνων σε μέλη του Προσωπικού που αποχώρησαν το 2018