Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 12/04/2024 - 16:00 - 17:00 AI@AUEB Talk:"Fact-checking as a conversation", by Andreas Vlachos, University of Cambridge

AI@AUEB Talk:"Fact-checking as a conversation", by Andreas Vlachos, University of Cambridge