Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

   Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2020

Υποβολή  δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής

Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

 

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, καλούνται να αποστείλουν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω ταχυδρομείου, έως και την Παρασκευή 18/12/2020 τα παρακάτω:

  1. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email Γραμματειών): 
  • Ηλεκτρονική Αίτηση (αρχείο pdf από την εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://transfer.it.minedu.gov.gr/ )
  • Σκαναρισμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (αρχείο pdf, σε μία σελίδα και οι δύο όψεις)
  • Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (αρχείο jpg)

H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου φοιτητή.

Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 px

Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB

 

  • τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις με αριθμ. 142413/19-10-2020 (Β’ 4617), 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β’ 4806) Αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και στην με αριθμ. 149130/Ζ1/2-11-2020 εγκύκλιο «Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδ. έτους 2020-2021»
  1. Αποστολή με ταχυδρομείο (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ……………………, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα)
  • Εκτυπωμένη αίτηση από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://transfer.it.minedu.gov.gr/
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  • Δύο (2) όμοιες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο.
  • τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις με αριθμ. 142413/19-10-2020 (Β’ 4617), 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β’ 4806) Αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και στην με αριθμ. 149130/Ζ1/2-11-2020 εγκύκλιο «Μετεγγραφές/ Μετακινήσεις ακαδ. έτους 2020-2021»

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
2655
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 09-12-2020