Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής ακαδ. έτους 2019-20

  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019


Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής

Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

 

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από την Παρασκευή 22/11/2019 έως και τη Δευτέρα 2/12/2019, στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, δύο (2) φωτογραφίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις με αριθμ. 158978/Ζ1/27-09-2016 (Β’ 3153), 52596/Ζ1/27-3-2017 (Β’ 1241) και 37818/Ζ1/5-3-2018 (Β’ 862) Υπουργικές Αποφάσεις και την με αριθμ. 159709/Ζ1/11-10-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις ακόλουθες ώρες:

 

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δευτέρα έως και Παρασκευή 12:00 - 14:00

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Δευτέρα έως και Παρασκευή 12:00 - 14:00

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δευτέρα έως και Παρασκευή 12:00 - 14:00

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00 - 12:00

Πτέρυγα Αντωνιάδου (ισόγειο)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00 - 12:00

Πτέρυγα Αντωνιάδου (ισόγειο)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Δευτέρα και Τετάρτη

12:00-14:00

και Παρασκευή 11:00 – 13:00

Πτέρυγα Αντωνιάδου (ισόγειο)

 

 

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
1991
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 20-11-2019