Υποβολή αίτησης χορήγησης πτυχίου των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
  

ANAKOINΩΣΗ

 
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2017, θα πρέπει να υποβάλουν  Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου  στη Γραμματεία  του  Τμήματος   Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την Παρασκευή  15 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρες και ώρες υποδοχής   (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00μ.μ –14.00 μ.μ., Παρασκευή 11.00 π.μ-13.00 μ.μ.).
 
 
                                                                                                           

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
ID: 
344

Τελευταία ενημέρωση: 25-08-2017