Υποβολή αιτήσεων - κατατακτήριες εξετάσεις 2019-2020

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2019

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019-2020

Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων μέχρι και την Παρασκευή 22/11/2019 κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
1988
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 19-11-2019