Υποβολή αιτήσεων για διακοπή σπουδών

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτησή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 4777/2021, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στην Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής τους, τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών, δηλαδή Δευτέρα – Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00

Η αίτηση θα συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας.

Για το τρέχον εξάμηνο, εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022, θα συμπεριληφθεί στη διακοπή σπουδών και το εξάμηνο υποβολής της αίτησης, διαφορετικά η διακοπή σπουδών θα αφορά στο αμέσως επόμενο εξάμηνο.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
3373

Τελευταία ενημέρωση: 16-03-2022