Υποβολή αιτήσεων για διακοπή σπουδών

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2021

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτησή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 4777/2021, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στην Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής τους, τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών, δηλαδή Δευτέρα – Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00.

 

Η αίτηση θα συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας.

 

Για το τρέχον εξάμηνο, εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου 2021, θα συμπεριληφθεί στη διακοπή σπουδών και το εξάμηνο υποβολής της αίτησης, διαφορετικά η διακοπή σπουδών θα αφορά στο αμέσως επόμενο εξάμηνο.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
3195

Τελευταία ενημέρωση: 26-10-2021