Υποβολή αιτήσεων για διακοπή σπουδών

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτησή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής τους, τις ημέρες και ώρες υποδοχής.
 
Για το τρέχον εξάμηνο, εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου 2017, θα συμπεριληφθεί στη διακοπή σπουδών και το εξάμηνο υποβολής της αίτησης, διαφορετικά η διακοπή σπουδών θα αφορά στο αμέσως επόμενο εξάμηνο.
 
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ID: 
463
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 26-10-2017