Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) 2019-20

Υποτροφίες για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα 2019-20
Αναλυτικές και επίσημες προκηρύξεις: www.funding-guide.de
Πληροφορίες παρέχει το Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD στην Αθήνα www.daad.gr
(Τηλ. 210-3608 171, daad@athen.goethe.org )

 

Υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας

 • Ποιος μπορεί να αιτηθεί; Υποψήφιοι διδάκτορες ή ερευνητές
 • Τι χρηματοδοτείται; Εκπόνηση έρευνας σε γερμανικό πανεπιστήμιο ή εξωπανεπιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα υπό την επίβλεψη γερμανού καθηγητή
 • Διάρκεια χρηματοδότησης: 1 έως 6 μήνες. Δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης
 • Παροχές: 850€ μηναίως για απόφοιτους, 1200€ μηνιαίως για διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες, Ιδιωτική ασφάλιση υγείας, Ενδεχομένως επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων
 • Καταληκτικές ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Κάθε χρόνο 31 Αυγούστου και 01 Απριλίου

Υποτροφία Έρευνας για Καθηγητές και Ερευνητές όλων των επιστημονικών κλάδων

 • Ποιος μπορεί να αιτηθεί; Καθηγητές και επιστήμονες όλων των κλάδων που απασχολούνται σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας
 • Τι χρηματοδοτείται; Καθηγητές και ερευνητές από την Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν έρευνα για​​​​​​​ διάστημα από 1 έως 3 μήνες σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο της Γερμανίας
 • Διάρκεια χρηματοδότησης: 1 έως 3 μήνες
 • Παροχές: ​​​​​​​Μηνιαίως: 2.000€ για λέκτορες και​​​​​​​ επίκουρους καθηγητές και 2.150€ για καθηγητές, ενδεχομένως επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων
 • Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Κάθε χρόνο 31 Αυγούστου και 01 Απριλίου

Επαναπροσκλήσεις πρώην υποτρόφων της DAAD

 • Ποιος μπορεί να αιτηθεί; ​​​​​​​Πρώην υπότροφοι της DAAD οι οποίοι έλαβαν στο παρελθόν υποτροφία διάρκειας μεγαλύτερης των 6 μηνών
 • Τι χρηματοδοτείται; Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει σε πρώην υποτρόφους ως μέλη του παγκόσμιου δικτύου των πρώην υποτρόφων της DAAD τη δυνατότητα να διεξάγουν έρευνα («research stay/ Forschungsaufenthalt» ή να πραγματοποιήσουν παραμονή ​​​​​​​εργασίας «working stay/​​​​​​​Arbeitsaufenthalt» στη Γερμανία για 1 έως 3 μήνες με στόχο τη διατήρηση ακαδημαϊκών/ επιστημονικών/ εργασιακών επαφών.​​​​​​​ Πρώην υπότροφοι οι οποίοι δεν εργάζονται σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα/ ερευνητικά κέντρα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για παραμονή εργασίας, π.χ. σε γερμανικά ινστιτούτα και οργανισμούς με αντικείμενο την Οικονομία, τη Διοίκηση, τον Πολιτισμό και τα ΜΜΕ.
 • Διάρκεια χρηματοδότησης: 1 έως 3 μήνες
 • Παροχές: Μηνιαίως: 2.000 € για λέκτορες και επίκουρους, καθηγητές και 2.150 € για καθηγητές, ενδεχομένως επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων
 • Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Κάθε χρόνο 31 Αυγούστου και 01 Απριλίου

 

ID: 
1423

Τελευταία ενημέρωση: 22-02-2019