Υποτροφίες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε 15 εν ενεργεία ή εν δυνάμει μεταπτυχιακές φοιτήτριες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει υποτροφίες 10.000 ευρώ η καθεμία σε 15 φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένες ή πρόκειται να εγγραφούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στους  τομείς των οικονομικών, της στατιστικής, της μηχανικής και της πληροφορικής.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία της αίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ.

ID: 
3935

Τελευταία ενημέρωση: 15-05-2023