Υποτροφίες από τη Γαλλία για Έλληνες νέους ερευνητές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ' - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Υποτροφιών από τη Γαλλία για Έλληνες νέους ερευνητές

 

Διά του παρόντος σας γνωστοποιούμε ότι η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα/ Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρέχει υποτροφίες κινητικότητας σε νέους Έλληνες μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Οι υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να διεξάγουν ερευνητικό έργο σε ένα γαλλικό εργαστήριο σε διάφορα ερευνητικά πεδία.
 
Ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι από 14 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 Απριλίου 2019.
 
Ο κανονισμός του προγράμματος, η προκήρυξη και η ηλεκτρονική φόρμα υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el. 
ID: 
1485
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 22-01-2019