Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

(με αλφαβητική σειρά Υποψηφίου/ας)

 

Α/Α

Επώνυμο Υποψηφίου/ας

Ονομα Υποψηφίου/ας

Αρ. Πρωτ.Παν/μίου

Ημ. Πρωτοκόλλου

 

1.

 

Ανδριώτης

 

Κωνσταντίνος

 

1915

 

27-02-2024

 

2.

 

Βασιλάκης

 

Στυλιανός

 

4545

 

12-04-2024

 

3.

 

Ευγενίου

 

Θεόδωρος

 

4579

 

12-04-2024

 

4.

 

Λιόσης

 

Παντελεήμων

 

2201

 

05-03-2024

 

5.

 

Μιχαήλ

 

Μιχαήλ Σ.

 

3255

 

26-03-2024

 

6.

 

Μουστάκη

 

Ειρήνη

 

2005

 

29-02-2024

 

7.

 

Μπήτρος

 

Κωνσταντίνος

 

2376

 

11-03-2024

 

8.

 

Παπαλεξόπουλος

 

Δημήτριος

 

3201

 

22-03-2024

 

9.

 

Σερφές

 

Κωνσταντίνος

 

3027

 

21-03-2024

 

10.

 

Ταμπουρατζής

 

Μανόλης

 

4516

 

11-04-2024

Τελευταία ενημέρωση: 19-04-2024