Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

 

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα:

α) σε όλους τους χώρους όπου διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία,

β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πανεπιστημίου και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και

γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους του πανεπιστημίου όπου παρατηρείται συνωστισμός.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ID: 
3168

Τελευταία ενημέρωση: 11-10-2021