Το βραβείο καλύτερου άρθρου για το έτος 2022 του επιστημονικού περιοδικού Review of Radical Political Economics, έλαβε το άρθρο της Καθηγήτριας Ανδριάνας Βλάχου και του Ερευνητή Γεώργιου Παντελιά

Το βραβείο καλύτερου άρθρου για το έτος 2022 του επιστημονικού περιοδικού Review of Radical Political Economics, έλαβε το άρθρο της Καθηγήτριας Ανδριάνας Βλάχου και του Ερευνητή Γεώργιου Παντελιά με τίτλο “The EU Emissions Trading System in Crisis-Ridden Greece: Climate under Neoliberalism”.

Περισσότερες πληροφορίες: https://urpe.org/the-journal/awards/annual-best-paper/ 

 

ID: 
3563

Τελευταία ενημέρωση: 26-08-2022