Βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές συνέδριο IEEE ECOFEC 2019 σε μέλη του ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ

Βραβείο καλύτερης εργασίας (Best Paper Award) απέσπασαν μέλη του ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ στο συνέδριο IEEE Economics of Fog, Edge and Cloud Computing (ECOFEC) 2019 που διεξήχθη στο πλαίσιο του συνεδρίου για επικοινωνίες και συστήματα υπολογιστών IEEE INFOCOM στο Παρίσι από 28 Απριλίου ως 2 Μαΐου 2019.

Η εργασία που κέρδισε το βραβείο έχει τίτλο “Economics of investment and use of shared network infrastructures” και συγγραφείς τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής Ιορδάνη Κουτσόπουλο, την υποψήφια Διδάκτορα Αγγελική Αναστοπούλου και τον μεταδιδάκτορα ερευνητή Μερκούριο Καραλιόπουλο.

Η εργασία πραγματεύεται καινοτόμα μαθηματικά μοντέλα και οικονομικούς μηχανισμούς για τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί φορείς (όπως π.χ. πάροχοι υπηρεσιών) μπορούν να επενδύσουν και να κατασκευάσουν συνεργατικά ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, το οποίο έπειτα μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού. Ειδικότερα, η εργασία αποδεικνύει ότι εάν ένας συντονιστής του δικτύου διαμοιράσει στους φορείς το συνολικό όφελος  που προκύπτει από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε η ανεξάρτητη εγωιστική συμπεριφορά του κάθε φορέα στον τρόπο που θα επενδύσουν στο δίκτυο καταλήγει στην ίδια πολιτική επένδυσης με αυτήν που προκύπτει εάν οι φορείς συνεργάζονταν πλήρως.

Το αποτέλεσμα καταδεικνύει ότι αυτός ο τρόπος διαμοιρασμού του οφέλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικότερα ως μέσο απαλοιφής εγωιστικών συμπεριφορών και εναρμόνισής τους με το συνολικό κοινό συμφέρον.

ID: 
1729

Τελευταία ενημέρωση: 29-05-2019