Θετικό πρόσημο στους στόχους διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του ΟΠΑ μέσω του Προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα

                                             

Θετικό πρόσημο στους στόχους διεθνοποίησης και εξωστρέφειας

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

μέσω του Προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα

 

Η υλοποίηση του Προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα / Erasmus+ International Credit Mobility (Σχέδιο 2018), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ολοκληρώθηκε πρόσφατα με επιτυχία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Tο Πρόγραμμα είχε διάρκεια 38 μηνών (01/06/2018 - 31/07/2021) και συνέβαλε σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών του Πανεπιστημίου μας, σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης και εξωστρέφειας που έχει υιοθετήσει και ταυτόχρονα ενδυνάμωσε τους ήδη υπάρχοντες δεσμούς με Ιδρύματα- Εταίρους εκτός της Ε.Ε..

Tο ΟΠΑ, ως Συντονιστής του Προγράμματος, υπέγραψε Δι-Ιδρυματικές συμφωνίες και προχώρησε στην ανταλλαγή δεκατριών (13) φοιτητών και μελών διδακτικού / διοικητικού προσωπικού με τα ακόλουθα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης εκτός Ε.Ε.:

  • Stetson University, School of Business Administration, Florida (Η.Π.Α.)
  • Stevens Institute of Technology, Howe School of Technology Management, New Jersey (Η.Π.Α.)
  • Université du Québec à Montréal - École des sciences de la Gestion (Καναδάς)
  • Peoples' Friendship University of Russia, Moscow (Ρωσία)

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος μετακινήθηκαν:

α) φοιτητές 1ου και 2ου κύκλου σπουδών, προερχόμενοι από το ΟΠΑ και τα Ιδρύματα – Εταίρους εκτός Ε.Ε., οι οποίοι πραγματοποίησαν επιτυχώς μία περίοδο σπουδών με εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και αναγνώρισης των πιστωτικών μονάδων ECTS, που διασφαλίζει την ακαδημαϊκή αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

β) μέλη διδακτικού προσωπικού του ΟΠΑ και των Ιδρυμάτων - Εταίρων, που είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μία σύντομης διάρκειας διδασκαλία 5 ημερών

γ) μέλη διδακτικού / διοικητικού προσωπικού του ΟΠΑ και των Ιδρυμάτων - Εταίρων, που διένυσαν επιτυχώς μία περίοδο επιμόρφωσης διάρκειας 5 ημερών

Η υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στους φοιτητές και το προσωπικό και οδήγησε στην αυξανόμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος από όλες τις παραπάνω ομάδες να συμμετάσχουν σε αυτό στο μέλλον. Το ΟΠΑ, έχοντας ως γνώμονα τη διαρκή ανάπτυξη και την εξωστρέφεια καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των φοιτητών και του προσωπικού για συμμετοχή στο Πρόγραμμα,  στοχεύει να αναπτύξει στο μέλλον τη συνεργασία του με περισσότερα Ιδρύματα εκτός Ε.Ε.  προσθέτοντας νέες Δι-Iδρυματικές συμφωνίες στις ήδη υπάρχουσες.

 

                                                                                                                    Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΟΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Έλενα Κανδεράκη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τηλ.+ 30 210 8203250, e-mail: internationalmobility@aueb.gr

Φωτογραφικό υλικό ΟΠΑ

ΟΠΑ, Μαράσλειο Μέγαρο , ΟΠΑ, Κτήριο οδού Τροίας

ID: 
3140
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 24-09-2021