Τεχνολογία, πολιτική, μετασχηματισμός και διαχείριση, Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 15/3/2022, 15:15 μέσω MS Teams

Τεχνολογία, πολιτική, μετασχηματισμός και διαχείριση

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 

15/3/2022, 15:15 μέσω MS Teams
 

Σειρά Διακεκριμένων Ομιλιών Τμήματος Πληροφορικής
 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dept.aueb.gr/el/cs/ds-2022-03-15 

ID: 
3358

Τελευταία ενημέρωση: 14-03-2022