Ταχυδρομική αποστολή της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών για τους εισαγόμενους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. έως 30.10.2020

Νέο Δελτίο Τύποιυ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

   Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2020

 

Ταχυδρομική αποστολή της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών για τους  εισαγόμενους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.  έως 30.10.2020

 

Σύμφωνα με το με ημερομηνία 30-9-2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δίνεται η δυνατότητα «ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής» για τους εισαγόμενους στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών – Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) καθώς και των Αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε., με προθεσμία έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

                                                                                                                                          

Οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν:

  • Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
  • Τα λοιπά δικαιολογητικά, πουαναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο.

 

Εγγραφές εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.  

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

ID: 
2521

Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2020